Başkan'dan Mesaj

ZABITA AMİRLİĞİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Nilgün EROĞLU

2007 YILI
ZABITA AMİRLİĞİNİN FAALİYET RAPORU

 1. GENEL BİLGİLER

 Yetki Görev ve Sorumluluklar

GÖREV VE YETKİLERİ  : Belediye zabıtası, beldede esenlik,huzur, sağlık
ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup, bu amaçla belediye meclisi tarafından alınan ve belediye zabıtaları olarak yerine getirilmesi gereken emir ve yasakları uygulamak ve uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza diğer yaptırımları uygulayan özel kolluk kuvvetidir.

            SORUMLULUKLARI : Belediye zabıta memurları, görevlerine ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik ve emirleri bilmekle ve hizmetleri bunların hükümleri dairesinde yapmakla ve görevlerin yerine getirilmesi sırasında birbirlerine yardım etmekle yükümlüdürler. Müstakil görevi olan memur yalnız başına bu hizmetlerinden sorumlu olduğu gibi ortaklaşa görev sahibi olanlar görevlerinden dolayı birlikte sorumludurlar.

 1. İdareye İlişkin Bilgiler
  1. Fiziksel Yapı

Zabıta Birimimiz olarak hizmet binası, Belediye Binası içersinde hizmet vermekteyiz. Beldemiz sınırları içersinde başka bir noktada personel yetersizliğinden hizmet binası, zabıta karakolu veya kulübe bulunmamaktadır.

  1. Örgüt Yapısı

Zabıta Birimimiz  2 Zabıta Memuru 1 İşçi statüsünde Zabıta Görevlisi olmak üzere toplam 3 personel ile hizmet vermektedir.

  1. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

1 Adet Bilgisayar ve Belediye Zabıta Talimatnamesi ile Zabıtanın görev alanına giren tüm ilgili Kanun ve Yönetmelikler.

                        ARAÇ DURUMU
            SIRA NO          CİNSİ                                              PLAKA NO
                  1            MOTORSİKLET                                    48 AK 180

 

                        TELSİZ DURUMU
            SIRA NO           CİNSİ                                              MİKTARI
                   1           SABİT MERKEZ                                      1   ADET
2           EL TELSİZİ                                               10 ADET

 

  1. İnsan Kaynakları

Zabıta Birimimiz 2 Zabıta Memuru 1 İşçi statüsünde Zabıta Görevlisi olmak üzere toplam 3 personel ile hizmet vermektedir.

                        PERSONEL DURUMU
            SIRA NO            ADI SOYADI                    ÜNVANI
1                  Nilgün EROĞLU            Zabıta Memuru

  1. Sunulan Hizmetler

Belediye Zabıtasınca 2007 yılında 139 adet gelen işyeri ruhsat talebi ve şikâyet dilekçesi incelenerek gereği yapılmış sonucunda ruhsatlar verilmiş olup, gerekli yapılan şikâyet sahibine bilgi verilmiştir.
Zabıta Birimimizce yapılan denetimlerde gelen şikâyetlerdeki kontrollerde verilen ihtar ve ikazlar sonuç vermiş olduğundan, 1608 sayılı yasaya göre zabıt varakasına ihtiyaç duyulmamıştır. Sadece bazı işyerlerine Kabahatler Kanununa göre işlenen suçlar hakkında, İdari yaptırım tutanağı tanzim edilerek zabıta birimince encümene havale edilmiştir.
Ayrıca beldemizde bulunan sahipli köpeklerin  yirmi üç (23) adeti ve sahipsiz sokak köpeklerinden otuz üç ( 33 ) adeti kurumumuz zabıta birimi tarafından tespit edilerek kayıt altına alınmıştır. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa istinaden belediyemizin 2006 yılı bütçesi kısıtlı olduğundan hayvan barınağı oluşturulamamıştır. Fakat sahipsiz olan sokak köpekleri her yıl hayvan sever dostlarımızla birlikte çalışarak Ula Tarım İlçe Müdürlüğümüzün  desteği ile gerekli kuduz aşıları yaptırılmakta olup, Kurumumuz tarafından Cadde ve Sokaklarımızda rahatsız olduğu tespit edilen sokak köpekleri Gökova Beldesinde bulunan veterinerlerimizin yardımıyla tedavi ettirilerek, sonra tekrar beldemizde bulundukları doğal ortama bırakılmaktadır.

 1. AMAÇ VE HEDEFLER

Belediye Zabıtası görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde Belediye Kanununda ve diğer kanun ve Yönetmelikler ile özel Kanunlar ile verilen görevleri yerine getirme ve hedefleri doğrultusunda çalışmaktadır.

 1. FAALİYETLERE  İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

 

B-PERFORMANS BİLGİLER

YAPILAN ÇALIŞMALAR

Günlük İşler
Zabıta Birimimiz tarafından günlük işler olarak, yaya kaldırım, yol işgalleri, görünüm bozucu şeylerin takibi, ve ani gelen şikayetlerin değerlendirilmesi vb. görevler yapılmıştır.Belediyemiz sınırları içersinde günübirlik evsel atıkların düzenli bir şekilde toplanması ve Cadde, Sokak aralarında atılan moloz ve çalı toplama işlemi muntazam şekilde alınmakta olup, zabıta birimimiz tarafından sürekli kontroller yapılmaktadır.
Denetimler
Belediyemiz mücavir alanı içersinde bulunan işyerleri turizm beldesi olduğu için yaz, kış periyodik olarak günübirlik  kontrol edilmektedir. Dilencilerle mücadele konusunda Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı personeli ile işbirliği içinde takip edilmektedir. Mendirek ve Azmakta bulunan gezi ve balıkçı teknelerinin sintine atıklarını foseptik hattına basılması ile mücadele İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün mühendisleri ile birlikte işbirliği yapılarak takip edilmekte olup; İl Tarım Müdürlüğünün teknik personeli ve mühendisleri tarafından kurumumuz yazışmalarıyla hijyenik olmaları konusunda gerekli görüşleri alınarak ruhsat verme işlemleri yapılmaktadır. Yaz aylarında faaliyetlerine devam eden Sanat Sokağında bulunan esnaflarımızın da Belediyemiz ile yapılan protokol maddelerine uyup, uymadıkları kontrol edilmektedir.

Ruhsat İşleri
5393 Sayılı Belediye Kanunu gereğince Belediye sınırları ve mücavir alanları içersinde tüm işyerlerinin ruhsatları Belediyelerce verileceğinden, 10 Ağustos 2005 tarihli işyeri açma ve çalışma ruhsatları yönetmeliği gereğince Zabıta Birimimiz bünyesinde ruhsat verilmekte olup, GSM, Sıhhi Müessese ve Umuma açık işyerlerinin ruhsatları yönetmelik gereğince verilmektedir. 2006 yılında 1 GSM 32 Sıhhi müessese ve Umuma açık yerlere ait işyerlerine ruhsat verilmiştir. İşyerlerinde ruhsat denetimleri yapılmış, tespit edilen ruhsatsız çalışan işyerlerine uyarılar yapılmış uymayan 13 işyerine tutanak tutularak, zabıta birimimizce müzekkere hazırlanarak, encümene havale edilmiştir.
Şikayetlerin Değerlendirilmesi
Belediyemize ve Birimimize gelen sözlü, yazılı ve her türlü şikayetler yerinde incelenerek yapılması hususunda gerekli yazılı ihtarlar verilmiş ihtar süresi dolanların takipleri yapılmış uymayanlar ve şikayeti gidermeyenler hakkında yasal işlemler yapılmıştır. Şikayet sahiplerine geri bildirim olarak gerekli bilgilerin verilmesi sağlanmıştır. 2007 yılında sözlü şikayetler de anında değerlendirilmiştir.

            Pazar yeri
            Beldemizde haftanın Çarşamba günleri kurulan Pazar yerlerinde nizam ve intizamlar sağlanmış, yer tahsisi olan yerde pazarcı kartı kontrolü yapılmış Pazar yeri kurallarına uymayanlar ( İzinsiz yeri başkalarına devretmek, Pazar yeri tahsis ücretlerini ödemeyenler ) hakkında yasal işlem yapılarak Pazar yerleri iptal edilmiştir. Pazar yerlerinde Çevre Sağlığı Gıda Kontrol elemanları ile birlikte gıda kontrolleri yapılmış evsafında şüphe edilen gıda maddelerinden analizleri yapılmak üzere numuneler alınmıştır. Satışa sunulan  mallar üzerine etiket konulması hususunda gerekli denetimler yapılmış, pazarcı araçlarının Mahalle aralarındaki Cadde, Sokak üzerine park etmemeleri otoparka götürmeleri uyarılmış, Pazar yerinden gelen şikayetler anında yerinde değerlendirmesi yapılmıştır.
394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu
            Kanun gereğince hafta tatili olan Pazar günleri hafta tatilinden Pazar günleri kanunca belirlenen yerlerin çalışması hususunda kanundan faydalanmak isteyen esnaflara hafta tatili ruhsatları verilmiştir
Fakir ve Muhtaç Kimselere Yardım Konusu
Belediyemizden eşleri asker olan aileler ile muhtaç olanlardan veya fakir maaşı için  müracaatta bulunan vatandaşların mali durumları hakkında istenilen tahkikatların yapılması sağlanmış, Belediyemiz her yıl Ramazan ayında 100 ile 150 kişilik fakir ve muhtaç kişilere gıda yardımında bulunulmaktadır.
Protokol Görevleri
Milli ve Dini Bayramlar ile Özel gün ve kutlama programları çerçevesinde Belediyemizce yapılması gereken tüm protokol görevlerinin yapılması sağlanmıştır.

2007 yılında yapılan faaliyetler 2008 yılında da devam edecektir.

İhtiyaç ve Sorunlar
Belediye zabıta personelimiz yetersiz olup personele ihtiyaç bulunmaktadır.
Arz ederiz.

Tasarım, Hosting Arslan Bilgisayar ve İnternet Hiz. Ltd. Şti ...
 
- Faaliyetlerimiz -
 

İmarlı alanlar için içme suyu isaliye hattı boru alımı,YENİ !!!

AKYAKA-GÖKOVA atıksu arıtma tesisi tamamlandı

Faaliyet Raporu

Akyaka Edebiyat Günleri

Mavi Bayrak Çalışmaları

Meydan han yapımına başlandı.

Atatürk caddesi mevkine büz döşendi.

İnişdibi yol çalışmaları devam ediyor.


İnişdibi imar planına gore yollar açılmıştır.  

2009 mavi bayrak Akyaka’da.

Eko okullar başvurusu yapıldı.

Arıtma belediyeye resmen geçti.

Kent konseyi kuruldu.

Ev hanımlarımıza yönelik kurdele, nakış, biçki dikiş, giyim, ev mefruşatı, kumaş boyama ve Boncuk işi kursları açıldı.

İlköğretim öğrencilerimize eğitim seminerleri devam ediyor.

Koromuz konserlerine devam ediyor.

Spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Tekne çekek yeri ve katı atık ayrışım lisans alma başvuruları başladı.

Adres ve numaralandırmaya ilişkin yönetmelik hükümlerine göre, hizmet alanlarımız İçerisinde  numaralandırma çalışması sonuçlandırılmıştır.

Film çekimlerine belediyemiz destek olmaya devam ediyor.

Beldemiz ev hanımlarına geziler düzenlenmeye devam ediyor.

Belediyemiz desteğiyle arkeolojik çalışmalar devam ediyor.

Badminton spor etkinliği başlıyor.

Keman kursları açıldı.

Türk halk müziği korosu açılıyor.

Sivrisinek ilaçlaması devam ediyor.