Başkan'dan Mesaj
Nazenin ARSLAN

Fen İşleri Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

5393 sayılı Belediye Kanununun 3. bölümünde yer alan Belediyenin görev,yetki ve sorumlulukları başlıklı 14.maddenin tarifinde fen işleri müdürlüğüne düşen görevler:
-Su ve kanalizasyon ulaşım gibi kentsel alt yapı
-Şehir içi trafik
-Ağaçlandırma,park ve yeşil alanlar
-Konut
-Devlete ait her derecedeki okul binaları
-Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerin korunmasını sağlayabilir;bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir.Korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir;demektedir.
       5393 sayılı yasanın 14. maddesindeki ifadeye ilaveten Fen İşleri Müdürlüğü 5193 sayılı imar yasası gereği hazırlanarak tasdik görmüş olan şehir imar planı donatı alanlarında kamuya tahsisli yerlerde 5216 sayılı Büyükşehirlilik yasasına göre ilçe belediyelerin görev yetki ve sorumlulukları çerçevesinde;YATIRIM PLAN VE PROGRAMINI HAZIRLAMAK VE UYGULAMAK.
     ALT YAPI HİZMETLERİ
1-Alt yapı hizmetlerinin yapılmasından sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları ile koordine sağlamak ve ihtiyaç duyulan alt yapının yaptırılmasının takibi;
2-Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarınca yapılması gereken hizmetlerin takibinin yapılması;
3-1997-3 nolu alt yapı yönergesi gereği kazı ruhsatlarının verilmesi ve takibinin yapılması;
4-Avcılar İlçesinin günlük koşullarına uygun alt yapı ihtiyaçlarının giderilmesi ile ilgili bilgi,belge sunmak ve takip etmek;
YOL BAKIM ONARIM HİZMETLERİ
1-Belediyemiz hudutları dahilinde bulunan cadde,sokak,meydan bakımı ve onarımı
2-Kış aylarında olumsuz hava koşullarıyla mücadele yapmak
3-İş makinesi parkında bulunan araç gereç ve iş makinesi ile ihtiyaç duyulduğunda diğer birim müdürlüklerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yardımcı olmak
4-Milli Eğitime bağlı anaokulu,ilköğretim okulu ve liselerin ihtiyaç duyduğu park bahçe yeşil alan ve oyun alanlarının tanzimi ve onarımı bakımının yapılması
5-Şehir içi trafik ile ilgili yatay düşey işaretlemeler bilgilendirme ve yönlendirme işaretlerinin yapılmasının takibi ve noksanlıkların ilgili birim müdürlüğüne bildirilmesi;
PARK ve BAHÇE HİZMETLERİ
1-Şehir imar planında park,bahçe,yeşil alan,koruluk alan,piknik alanı,sahil bandı olarak ayrılmış bulunan yerlere yeni park yapmak mevcutlarını onarmak ve bakımını yapmak;
2-Ağaçlandırma yapmak
3-Cadde,meydan ve orta refüjlere yeni mevsimlik bitkilendirme ve mevcudun onarılması
4-Yukarıdaki işlerle ilgili ihtiyaç duyulan bitki ve malzemenin teminin yapılması
ETÜD PROJE VE YAPI İŞLERİ HİZMETLERİ
1-Yıllık yatırım plan ve programına göre (bütçeye göre) 4734 sayılı kamu ihale kanununa bağımlı olarak yapılacak olan işleri projelendirip ihale edilmesini sağlamak
2-4734 sayılı kamu ihale kanunu gereği yapılan ihale süreçlerini sonuçlandırmak,takibini yapmak ve hizmete açmak
3-Bu işlerin yapılabilmesi için müdürlük içerisinde organize olmak kontrolluk teşkilatını aşağıdaki şekilde oluşumunu sağlamak;
    a-Sürveyan
    b-Kontrol mühendisi
   c-Kontrol amiri
   d-Kesin hesap ve tetkik bürosunu oluşturmak
4-Arge çalışmaları (etüd proje) yıllık yatırım programı gereği yapılması düşünülen bayındırlık hizmetlerin projelendirilmesi (ön proje,kesin proje,uygulama projesi) ihale dökümanları ile birlikte ihale dosyasının hazırlanması
BÜRO HİZMETLERİ
  1-Fen işl. Müdürlüğünün gelen ve giden evrak, ihale sürecinin takibi, sözleşmenin yapılması gibi hizmetlerin görülmesi
2-Bilgilerin ve dosyaların arşivlenmesi
3-Çalışan ve personelin özlük haklarının takip edilmesi,kayıtlarının tutulması,dosyalarının arşivlenmesi

Tasarım, Hosting Arslan Bilgisayar ve İnternet Hiz. Ltd. Şti ...
 
- Faaliyetlerimiz -
 

İmarlı alanlar için içme suyu isaliye hattı boru alımı,YENİ !!!

AKYAKA-GÖKOVA atıksu arıtma tesisi tamamlandı

Faaliyet Raporu

Akyaka Edebiyat Günleri

Mavi Bayrak Çalışmaları

Meydan han yapımına başlandı.

Atatürk caddesi mevkine büz döşendi.

İnişdibi yol çalışmaları devam ediyor.


İnişdibi imar planına gore yollar açılmıştır.  

2009 mavi bayrak Akyaka’da.

Eko okullar başvurusu yapıldı.

Arıtma belediyeye resmen geçti.

Kent konseyi kuruldu.

Ev hanımlarımıza yönelik kurdele, nakış, biçki dikiş, giyim, ev mefruşatı, kumaş boyama ve Boncuk işi kursları açıldı.

İlköğretim öğrencilerimize eğitim seminerleri devam ediyor.

Koromuz konserlerine devam ediyor.

Spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Tekne çekek yeri ve katı atık ayrışım lisans alma başvuruları başladı.

Adres ve numaralandırmaya ilişkin yönetmelik hükümlerine göre, hizmet alanlarımız İçerisinde  numaralandırma çalışması sonuçlandırılmıştır.

Film çekimlerine belediyemiz destek olmaya devam ediyor.

Beldemiz ev hanımlarına geziler düzenlenmeye devam ediyor.

Belediyemiz desteğiyle arkeolojik çalışmalar devam ediyor.

Badminton spor etkinliği başlıyor.

Keman kursları açıldı.

Türk halk müziği korosu açılıyor.

Sivrisinek ilaçlaması devam ediyor.